image1 image2 image3 image3

Željko Cvrtila

mr.krim. Željko Cvrtilamr. krim. Željko Cvrtila, rođen 18. travnja 1972. u  Kozarevcu. Oženjen, otac je dvoje djece.

U Ministarstvu unutarnjih poslova proveo je razdoblje  od 1987. – 2009. godine, gdje i završava Srednju policijsku školu, te uz rad Visoku policijsku školu, a 2007. godine na Poslijediplomskom studiju iste škole stječe  zvanje magistra kriminalistike. Umirovljen u najvećem policijskom zvanju – Glavni policijski savjetnik. Od 2009. godine konzultant je za poslovnu i javnu sigurnost.

Tijekom radnog vijeka prolazi policijske poslove od izvršitelja: policajca specijalca, pozornika, vođe ophodnje, detektiva, inspektora, preko srednjeg rukovoditelja: vođe sektora, vođe grupe, šefa smjene, pomoćnika i načelnika Policijske postaje, do rukovoditelja najvišeg ranga: načelnika odjela unutarnje kontrole i zaštite svjedoka, te Uprave kriminalističke policije (pomoćnik glavnog ravnatelja policije). Obnašao je niz poslova specijalne, temeljne i kriminalističke policije, te unutarnje kontrole, kao što su: borbena djelovanja, rješavanje  sigurnosnih intervencija, istrage kaznenih dijela, osiguranja javnih događaja, objekata i osoba, zaštite svjedoka, izrađivanje sigurnosnih i istražnih planova, sigurnosnih prosudbi i izvješća, analiziranje i organiziranje sigurnosti na području nadležnosti, provođenje zakona, rad sa zaštićenim dokumentima i informacijama, usmjeravanje, koordinacija, nadzor i kontrola postupanja i poštivanja zakonitosti, tehničko i materijalno opremanje organizacijskih cjelina, briga o ljudskim potencijalima,  edukacija zaposlenih, praćenje i  procjena radne učinkovitosti, reorganizacija, revizija i sistematizacija sustava i organizacijskih cjelina, kreiranje i implementacija strateških ciljeva,  vođenje   timova i stožera, rukovođenje ustrojstvenim cjelinama i drugo.

Učestvovao u više domaćih i međunarodnih stručnih skupova, seminara i tečajeva: seminar za policijskog menadžera, tečaja za unutarnjeg revizora, seminar  MEPA, B.K., ADA, USMS, INTERPOL-a i USDJO, CARPO, UNDP, PHARE, simpozij ILEA/FBI, generalna skupštine INTERPOL-a,  seminar kriminalističko – obavještajnog sustava, regionalnog seminara obuke sudaca, tužitelja i policajaca, te  seminar za ISO 9001:2008 i ISO 27001:2005.  Bio voditelj više međunarodnih sastanaka i susreta unutarnjih kontrola i kriminalističkih policija, te organizator i suorganizator više međunarodnih seminara s područja kriminaliteta i zaštite svjedoka.

Pokretač, voditelj  ili sukreator  više različitih projekata: „Moj pozornik u mojem kvartu“ (sada: Policija u zajednici),  izrade Pravilnika  o unutarnjem nadzoru i uvođenja civilnog nadzora nad radom policije, praćenja predstavki i pritužbi građana na rad policije putem informacijskog sustava, uvođenja revizije u MUP-a RH, reorganizacije kriminalističke policije, osnivanja Nacionalnog istražnog tijela kriminalističke policije za suzbijanje teškog kriminala (sada: PN USKOK), reorganizacije kriminalističke tehnike, izrade propisanog postupanja s materijalnim tragovima, standardizacije metodologije postupanja (SOP), podjele nadležnosti – horizontalni katalog postupanja (ukidanje dvojnog zapovijedanja) u policiji, uvođenja osobnih zvanja i kriterija napredovanja (profesionalizacija policije), razdvajanja operativnih i nadzornih funkcija, formiranja kriminalističko – obavještajnog sustav,  izrade programa stručnog usavršavanja „Menadžer poslovne sigurnosti“ na privatnom učilištu Supera, gdje je i predavač.

Bio predavač na više internih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih edukacija i seminara, te sukreator nekoliko edukacijskih i obrazovnih programa. Također sudjelovao u izradi i pripremi mnogih zakonskih i pod zakonskih akata, međunarodnih ugovora, te nacionalnih akcijskih  planova i strategija. Objavio više od trideset  članaka s područja kriminaliteta i sigurnosti u časopisima Zaštita i Novi informator. Autor je knjige „Kako kontrolirati organizirani kriminalitet u Hrvatskoj“. Po pitanju sigurnosti, konzultiran više desetaka puta od strane javnih medija.

Za svoj rad primio preko dvadeset zahvala, priznanja, plaketa i odlikovanja. Osnivač i član strukovne Policijske udruge „IPA – Zagreb“, gdje je bio zamjenik predsjednika i predsjednik Udruge. Član braniteljske Udruge ATJ Lučko i Integra. Osnivač je i vlasnik konzultantske tvrtke Ureda za poslovnu i privatnu sigurnost d.o.o.. Član je Vijeća za urbanu sigurnost Grada Zagreba.

2020  Deklaracija   globbersthemes joomla templates